Aanmelden leerlingen

Alle kinderen die in Nijmegen basisonderwijs gaan volgen, moeten centraal worden aangemeld bij Schoolwijzer Nijmegen.
Woont u buiten Nijmegen, of wilt u uw kind aanmelden voor groep 2 t/m 8, dan moet u uw kind ook eerst bij Schoolwijzer Nijmegen aanmelden. Scholen hebben een verwijsfunctie.
Meer informatie over deze procedure en de plaatsingsdata: Schoolwijzer Nijmegen, info@schoolwijzernijmegen.nl, 024 - 360 20 22

Aanmelden

  • Aanmelden mag vanaf de leeftijd van 2 jaar en 9 maanden.
  • Aanmelden kan het hele jaar door.

Maart-matching
Is uw kind aangemeld vóór 1 maart voorafgaand aan de start van het schooljaar, dan:

  • Is de kans dat uw kind een plek krijgt op uw eerste voorkeursschool het grootst.
  • Krijgt een aangemeld broertje of zusje garantie op plaatsing in groep 0 of groep 1 op dezelfde school als de oudere broer/zus. (Deze regel geldt alleen voor kinderen die in Nijmegen wonen.)

Let op!

Is uw kind geboren tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019?
Dan dient uw kind vóór 1 maart 2022 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 2022-2023. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl.
Attentie: in tegenstelling tot voorgaande jaren stuurt Schoolwijzer géén herinneringsbrief.

Heeft u al een kind op school?
Dan hebben broers/zussen geboren tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019, die een officieel woonadres in Nijmegen hebben, alleen bij aanmelding vóór 1 maart, de garantie op plaatsing op dezelfde school.

Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22