Bieb op School

In januari 2016 zijn wij gestart met de bibliotheek op school: Dit is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren meer te lezen, op school en thuis.

In de bibliotheekruimte (het podium in de aula) worden de boeken aantrekkelijk en overzichtelijk gepresenteerd. Iedere week zijn er een aantal ouders actief betrokken bij het (uit)lenen van de boeken.

De Bibliotheek op school heeft ook een online portal: SchoolWise. Daar kunnen kinderen snuffelen in thema's, filmpjes kijken en alle boeken vinden uit de complete bibliotheekcollectie. Hier kunnen kinderen boeken reserveren en deze worden daarna in de BoS (Bibliotheek op School) bezorgd. 

De leerkrachten van De Akker gebruiken de BoS ook. Zo lenen zij voor in de klas bijvoorbeeld boeken aansluitend bij de wereldoriëntatie vakken, of boeken die passen bij een bepaald thema.