Schoolondersteuning

Sinds 1 augustus 2014 is de nieuwe wet op passend onderwijs in werking getreden. Scholen binnen eenzelfde samenwerkingsverband werken samen om voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te bieden in de regio waar de leerling woonachtig is. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. De school biedt de leerling een passend aanbod op de eigen school of een andere reguliere school of een speciale school binnen de regio. Om per leerling een juiste school te kunnen kiezen, stellen alle scholen een ondersteuningsprofiel op waarin staat beschreven welke specifieke ondersteuning zij kunnen bieden.

Een kernelement van Passend onderwijs is de zorgplicht. De zorgplicht ligt bij het bevoegd gezag van de school en is van toepassing op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen die niet zonder meer het onderwijs kunnen doorlopen. Als een school geen passende onderwijsplek kan bieden, moet zij ervoor zorgen dat de leerling op een andere school kan worden geplaatst.

 

Het ondersteuningsprofiel van De Akker in het kader van passend onderwijs

Welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen op De Akker bieden brengen wij in beeld met behulp van ons schoolondersteuningsprofiel. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk.

Het schoolondersteuningsplan en -profiel is te raadplegen via de buttons hiernaast.