Algemene Ledenvergadering OV

Jaarlijks is er een Algemene Leden Vergadering van de Ouderverening.

Tijdens deze vergaderingen worden de jaarrekening, de balans, de begroting en de hoogte van de ouderbijdrage besproken.