Akkerfeitjes

Het ‘Akkerfeitje’

Om u zo actueel mogelijk op de hoogte te houden van de gebeurtenissen op school, wordt 7 keer per jaar een nieuwsbulletin ‘het Akkerfeitje’ gemaakt waarin we zowel terugblikken als vooruitkijken. Behalve de mededelingen van het team, de MR, de oudervereniging bevat het een tweemaandelijkse agenda. Ook ouders mogen hun verhaal plaatsen. De eindredactie is in handen van de directie. Kopij kunt u sturen naar: sandrajaspers@josephscholen.nl.

Op www.bsdeakker.nl wordt het Akkerfeitje geplaatst met nog andere informatie over de school. Mocht u niet beschikken over een internetaansluiting, dan is een papieren versie van het Akkerfeitje op school verkrijgbaar bij de conciërge. Als er informatie is, die niet op het ‘Akkerfeitje’ kan wachten, krijgen de kinderen die per brief mee naar huis of wordt er een e-mail verstuurd.

De data waarop het Akkerfeitje verschijnt worden vermeld in de jaarkalender.

Redactie: Sandra Jaspers