Oudervereniging

Op een basisschool is de samenwerking tussen enerzijds de school (directie en team) en anderzijds de ouders/verzorgers van de leerlingen van groot belang. Dagelijks hebben we met elkaar te maken en beiden streven we ook naar één doel, namelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op een goede en prettige manier de basisschooltijd doorlopen.

De oudervereniging (OV) van onze school heeft zich georganiseerd in een aantal commissies en een overkoepelend bestuur van zes personen. Naast de voorzitter en de leden van dit bestuur is de bovenbouwcoördinator bij elke vergadering aanwezig. De bestuursvoorzitter onderhoudt daarnaast contact met een lid van de medezeggenschapsraad (MR). Voor meer informatie over de MR, klik hier.

Voor het organiseren van activiteiten is de inzet van ouders nodig. Dat kan door deel te nemen aan een commissie en dus bij te dragen aan de organisatie, of door u aan te melden voor hand- en spandiensten op momenten dat daartoe wordt opgeroepen

Aan het begin van het schooljaar stelt het bestuur van de OV zich in een filmpje voor. Bij interesse en vragen kunt u via Social Schools contact opnemen met de oudervereniging.

Op dit moment zijn de volgende commissies actief:

Activiteitencommissie

De commissie Activiteiten heeft als taak het verzorgen en aankleden van de feestdagen, en het organiseren van ontspannende gebeurtenissen door het lopende schooljaar heen in samenwerking met de teamleden van de Akker. Denk hierbij aan Carnaval, Pasen, Sinterklaas, Kerst en de schoolfoto’s.

Natuur- en milieucommissie

Deze commissie organiseert activiteiten op het gebied van natuur en milieu, zoals het onderhouden van de moestuin en een uitje naar de DAR. Hiermee willen we het bewustzijn van leerlingen en ouders voor hun omgeving stimuleren.

Kunst en Cultuurcommissie

Deze commissie zorgt ervoor dat alle kinderen in aanraking kunnen komen met allerlei vormen van expressie.

Sport-en spelcommissie

De sport- en spelcommissie stimuleert op een plezierige manier sportieve activiteiten. Ze zorgt voor de aankleding en invulling van de sportdagen, de avondvierdaagse en niet te vergeten het schoolreisje.