Oudervereniging

Op een basisschool is de samenwerking tussen enerzijds de school (directie en team) en anderzijds de ouders/verzorgers van de leerlingen van groot belang. Dagelijks hebben we met elkaar te maken en beiden streven we ook naar één doel, namelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op een goede en prettige manier de basisschooltijd doorlopen.

De oudervereniging van onze school heeft zich georganiseerd in een aantal commissies en een overkoepelend bestuur van zes personen. Naast de voorzitter en de leden van dit bestuur is de directeur en een MR-lid bij elke vergadering aanwezig. Voor meer informatie over de MR, klik hier.

Voor het organiseren van activiteiten is de inzet van ouders nodig. Dat kan door deel te nemen aan een commissie en dus bij te dragen aan de organisatie. Of door je aan te melden voor de hand- en spandienst om op oproep mee te helpen met de uitvoering.

Aan het begin van het schooljaar wordt u daar, tijdens de opening van de informatieavonden, over geïnformeerd. U kunt ook altijd uw hulp aanbieden door een mail te sturen naar ons: oudervereniging@bsdeakker.nl

Op dit moment zijn de volgende commissies actief:

Activiteitencommissie

De commissie Activiteiten heeft als taak het verzorgen en aankleden van de feestdagen, en het organiseren van ontspannende gebeurtenissen door het lopende schooljaar heen in samenwerking met de teamleden van de Akker. Denk hierbij aan de Akkermarkt, Sinterklaas, Kerst, schoolfoto’s etc.

Milieucommissie

Deze commissie organiseert activiteiten op het gebied van natuur en milieu, zoals bezoek aan het Museonder, struinen langs de Waal. Hiermee willen we het bewustzijn van de leerlingen en ouders voor hun omgeving stimuleren.

Kunst en Cultuurcommissie

De Kunst- en Cultuurweek is door deze commissie geïnitieerd. Ouders die workshops geven maken dat kinderen in aanraking komen met allerlei vormen van expressie.

Sport-en spelcommissie

De sport- en spelcommissie stimuleert op een plezierige manier sportieve activiteiten. Zij zorgen voor de aankleding en invulling van de sportdagen, de avondvierdaagse en niet te vergeten het schoolreisje.

Luizencommissie

Iedere woensdag na een vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op luizen, en indien nacontroles nodig zijn. Hiervoor hebben we een heel aantal enthousiaste moeders en vaders.

Verkeerscommissie

De brigadiers vallen onder deze commissie. Verder houdt deze commissie zich bezig met de verkeersveiligheid rondom school en de inrichting van het schoolplein.