Onze geschiedenis

De Akker, gebouwd in 1932, was ooit een meisjesschool onder leiding van de nonnen en heette toen De Bernadetteschool. De linkervleugel was de bewaarschool en in het rechtergedeelte huisde de lagere school. Tussen beide vleugels was het schoolplein. Aan de achterzijde van het gebouw (de huidige peuterspeelzaal en BSO) was het woonhuis van de nonnen.

In een gebouwtje bij het parochiehuis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes vangt zuster Gabriël van de Passionistinnen uit Mook tijdens schooluren 40 kleuters van 3 en 4 jaar op om de moeders te ontlasten. Het is een initiatief van de parochianen samen met de KAB en de KAV.

Aan de overkant van de Akkerlaan stond de jongensschool (De Lourdesschool). Dit was zo tot ongeveer 1965. Vanaf dat moment volgden jongens en meisjes samen onderwijs.

In 1957 en in 2005 is het gebouw uitgebreid, waarbij de ruimte tussen de 2 vleugels is bebouwd. Sinds 1982 heet de school De Akker.

 

Bron: http://studiezaal.nijmegen.nl/beeldbank