Stel cookie voorkeur in

Vakantierooster 2019-2020

Zomervakantie:               maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019

Herfstvakantie:                maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober 2019

Kerstvakantie:                  maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Carnaval/voorjaar:          maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020

Tweede Paasdag:            maandag 13 april 2020

Meivakantie:                    maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020

Hemelvaart:                     donderdag 21 t/m vrijdag 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag:      maandag 1 juni 2020

Zomervakantie:               maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020

Vrije dagen en studiedagen

Studiedagen: vrij voor groep 1 t/m 7, groep 8 heeft wel les

  1. maandag 23 september 2019
  2. vrijdag 6 december 2019
  3. woensdag 29 januari 2020
  4. donderdag 26 maart 2020
  5. maandag 22 juni 2020

Studiedagen: vrij voor groep 1 t/m 8

  1. dinsdag 2 juni 2020

Eerder vrij: vanaf 12.30 uur vrij voor groep 1 t/m 8

  1. vrijdag 20 december 2019, Kerstvakantie start om 12.30 uur
  2. vrijdag 21 februari 2020, Voorjaarsvakantie start om 12.30 uur
  3. vrijdag 10 april 2020, Paasweekend start om 12.30 uur
  4. vrijdag 10 juli 2020, Zomervakantie start om 12.30 uur

In verband met het overstappen naar het continurooster in 2016-2017 hebben de leerlingen in groep 8 geen vrij op studiedagen. Daarmee wordt de wettelijke onderwijstijd geborgd.