Stel cookie voorkeur in

Pestprotocol

Basisschool De Akker wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden waarin zij zich harmonieus en op prettige wijze kunnen ontwikkelen. Uit onderzoek is echter gebleken, dat pesten helaas overal gebeurt, dus ook op onze school.

Natuurlijk is het beter om het pesten te voorkomen door het scheppen van een goed pedagogisch klimaat en daar gaat in eerste instantie de aandacht ook naar uit. (Zie de uitgangspunten in onze schoolgids). Ons belangrijkste uitgangspunt is, dat we allemaal een bijdrage willen en moeten leveren voor het welbehagen van de ander.

Indien pesten zich voordoet is het prettig om te kunnen terugvallen op een protocol; een vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag van kinderen kunnen benaderen. Het biedt zo alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en ook de specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.

Dit protocol is schooljaar 2015-2016 geëvalueerd. Schooljaar 2018-2019 staat pedagogisch klimaat en sociaal emotionele ontwikkeling als ontwikkeldoel in het jaarplan (De Vreedzame School). Een bijgesteld plan zal daaruit voortvloeien.

 

Pestprotocol