Stel cookie voorkeur in

Zorg in en om school

Schoolverpleegkundige (GGD)

De GGD is er voor alle leerlingen en ouders. Heeft u een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Maak gerust een afspraak! Samen zoeken we dan naar mogelijkheden om de gezondheid en het welzijn van uw kind te verbeteren. De jeugdverpleegkundige heeft 1 keer per maand inloopspreekuur op school. Op de jaarkalender staan de data waarop zij beschikbaar is.

 

Schoolmaatschappelijk werk

Op elke basisschool in de gemeente Nijmegen werkt een schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker is er voor leerlingen, hun ouders en de school. Wanneer leerkrachten, ouders of anderen vragen hebben over een kind of zich zorgen maken, dan kunnen zij bij de schoolmaatschappelijk werker terecht.

U kunt bij de schoolmaatschappelijk werker terecht als u vragen heeft over uw kind, over de opvoeding, over de thuissituatie of over de schoolsituatie. De schoolmaatschappelijk werker heeft inloopspreekuur op school. Op de jaarkalender staan de data waarop zij beschikbaar is.

 

Logopediste

De logopedist van de GGD haalt de leerlingen van 5 jaar uit de klas en onderzoekt ze op spraaktaalontwikkeling, stem, mondgewoonten en gehoor. U wordt hierover vooraf, schriftelijk geïnformeerd. In principe hoeft u niet bij de screening van uw kind aanwezig te zijn. Het kan zijn dat de logopedist u naar aanleiding van deze screening uitnodigt voor een gesprek op school of voor een uitgebreider onderzoek op de GGD. Soms vindt de logopedist het wenselijk uw kind na enkele maanden / jaren nog eens te zien. Dan, maar ook als er geen bijzonderheden zijn, krijgt u hierover schriftelijk bericht. De logopedist komt meerdere dagdelen per jaar op school. Dit varieert van 5 tot 15 dagdelen verspreid over het jaar, afhankelijk van het aantal te screenen en te controleren leerlingen.

De logopedist behandelt zelf geen logopedische problemen. Daarvoor wordt u zonodig doorverwezen naar logopedisten met een particuliere praktijk in uw omgeving. Als u vragen of problemen met de logopedist wilt bespreken, geef dit dan door aan de leerkracht. Die kan de problemen doorgeven of u vertellen wanneer de  logopedist weer op school komt.

Meer informatie

Contactgegevens:

GGD Regio Nijmegen, Afd. Jeugdgezondheidszorg
Postbus 1120,
6501 BC Nijmegen
088-1447111

Jeugdarts: Wendy van Gerwen
Doktersassistente: Kim Visschers
Logopediste: Angela van Groningen
Jeugdverpleegkundige:
Merit Boele van Hensbroek
mboelevanhensbroek@ggdgelderlandzuid.nl ,
06-11623978

informatie van de GGD

Schoolmaatschappelijk werk:

Linde Bouwkamp
Email: l.bouwkamp@nim.nl
Telefoonnummer: 06-34000442

De School als Vindplaats

Edith Dorland

Contactgegevens via Intern Begeleider

Informatie over de School als Vindplaats