Stel cookie voorkeur in

Vertrouwenspersonen

Waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op onze school. Diegenen die zich slachtoffer voelen van machtsmisbruik, misdragingen of beslissingen van anderen, kunnen dat als een klacht beschouwen.

We gaan er van uit dat u met een klacht allereerst naar de betrokkenen gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de bouwcoördinator en vervolgens bij de directie van de school terecht. Bent u nog niet tevreden, dan kunt u het bestuur inlichten. Het bevoegd gezag zal samen met u naar een oplossing zoeken.

Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunt u terecht bij één loket. Stichting Geschillen Bijzonder Onderwijs (GCBO). De stichting kent verschillende commissies die over veel expertise beschikken en hebben oog voor de identiteit van de scholen en instellingen, maar werken vanuit een eigen identiteit.De website www.gcbo.nl geeft u informatie over de stichting, over de procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel:        070 3861697
E-mail:  info@gcbo.nl

 

Contactpersonen

De interne vertrouwenspersonen van De Akker zijn speciaal voor klachtenbehandeling aangewezen. Dat zijn leerkracht Mieke de Wit (miekedewit@bsdeakker.nl) en leerkracht Stephan Jacobs (stephanjacobs@bsdeakker.nl). U kunt met hen contact opnemen en de klacht bespreken. Zij zullen u, indien nodig, doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.

De Akker heeft ook een externe vertrouwenspersoon, die deskundig is op het gebied van machtsmisbruik en de gevolgen daarvan. Via deze vertrouwenspersoon kan formeel een klacht bij de klachtencommissie worden ingediend. Bij inschakelen vertrouwenspersoon kunt u contact opnemen via secretariaat GGD 088 – 144 73 30.

 

De landelijke klachtencommissie:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
tel.: 030-2809590
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl