Stel cookie voorkeur in

Schoolregels

Om het voor iedereen op school zo prettig mogelijk te laten zijn, hebben we 5 kapstokregels met elkaar vastgesteld. Deze staan ook centraal binnen het werken volgens de uitgangspunten van De Vreedzame School.

Deze schoolregels hangen zichtbaar in de klassen en gangen.
 

Kapstokregels (op rijm voor groep 1/2)

We zijn aardig voor elkaar  (We zorgen goed voor elkaar, het hele jaar)
Iedereen hoort erbij (Iedereen hoort erbij, ook ik, jij, en zij)
We zijn rustig in de school (Rustig lopen door de klas en gang, dat weten we allang)
Zeg ik stop, hou dan op (Zeg ik stop, hou dan op)
We zijn zuinig op alles om ons heen (Wees zuinig op alles om je heen, dat kan iedereen)


Daarnaast geldt dat alle leerkrachten de kinderen bij de deur van het klaslokaal ontvangen. Daarmee start de leerkracht iedere dag opnieuw met een kort contact met iedere leerling.

 

Brengen van de kinderen

Groep 1/2:
Alle ouders van de kleuters mogen mee de klas in om de dag te starten.

Groep 3 :
Voor de kinderen die voor het eerst naar groep 3 gaan, mogen de ouders als overgangsperiode mee naar binnen in de klas tot de informatieavond van september. Daarna nemen de kinderen afscheid van hun ouders op het plein of voor de deur van de klas. 
 

Groep 4/8:
Om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen te bevorderen vinden we het belangrijk dat we kinderen leren vanaf groep 4 zelfstandig naar de klas te gaan. Tot de herfstvakantie mogen de ouders van groep 4 nog meelopen naar boven. De kinderen vanaf groep 5 lopen alleen naar de klas.