Stel cookie voorkeur in

Leerplicht en verlof

Ouders zijn verplicht er zorg voor te dragen dat hun kind naar school gaat en dat zij zich houden aan de schooltijden. Aan school de taak om hier goed beleid op te voeren. Wij volgen het verzuimprotocol, dat gebaseerd is op de wettelijke bepalingen en de richtlijnen die zijn voorgeschreven door Leerplicht Nijmegen. In dit protocol staat nauwkeurig beschreven hoe de school handelt bij te laat komen en verzuim.

Voor verlof kunt u onderstaand aanvraagformulier gebruiken. U kunt dit formulier ook afhalen bij de directie

Extra verlof mag alleen worden toegekend voor:

  • Religieuze feestdagen, gewichtige omstandigheden of vanwege de aard van het beroep van (één van) de ouders.
  • De directeur neemt een beslissing bij aanvragen van 10 dagen of minder. Bij twijfel kan de directeur contact opnemen met de leerplichtambtenaar.
  • De directeur mag de eerste twee weken na de zomervakantie geen verlof geven.

 

 

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden in het Nijmeegs Verzuimprotocol - Primair Onderwijs

Verzuimprotocol Gemeente Nijmegen

Bij de gemeente Nijmegen zijn meedere leerplichtambtenaren werkzaam.
Telefoonnr: 14 024
E-mail: leerplicht@nijmegen.nl

Indien u mailcontact wenst, kunt u het beste de website van uw woongemeente raadplegen voor het e-mailadres.

Ook voor contact met een leerplichtambtenaar buiten de regio Nijmegen, verwijzen we naar de website van uw woongemeente.

 

Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over leerplicht.