Stel cookie voorkeur in

Algemene Ledenvergadering Oudervereniging

Jaarlijks is er een Algemene Leden Vergadering van de Ouderverening.

Tijdens deze vergaderingen worden natuurlijk de jaarrekening, de balans, de begroting en de hoogte van de ouderbijdrage besproken. Hierover zijn eerder de volgende besluiten genomen:

  • de leden van de Oudervereniging hebben, op voorstel van de kascontrole commissie, het bestuur decharge gegeven voor de balans en de jaarrekening van 2015-2016.
  • op advies van de leden wordt er dit jaar de bijdrage van de ouderbijdrage extra onder de aandacht gebracht in het Akkerfeitje.
  • de ouderbijdrage is vastgesteld op €35,- per kind.

 

Financiƫle documenten