Stel cookie voorkeur in

De Vreedzame School

Onze school voert werkt met het programma van de Vreedzame School.

Dit programma wil  een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische  manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een  werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl.

 

De Vreedzame School is een programma voor de hele school.

Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen:

Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)

Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)

Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)

Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)                                                

Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)

Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt.

Nieuwsbrieven per blok